Renovering av Stenröset

Renovering på Stenrösets förskola fortgår. Avdelningen Fjärilen har kommit tillbaka från Kullerstenens förskola och tillfälligt flyttat in i lekhallen. Avdelningarna Humlan och Trollsländan har flyttat in i sina respektive nyrenoverade lokaler på Stenrösets förskola.

1 december 2017