Barnråd

Barnrådets syfte är att stärka barnens inflytande och ge barnen en förståelse för de demokratiska processer som finns i vårt samhälle. I barnrådet får barnen möjlighet att påverka genom att framföra sina synpunkter och lyssna på andra barns synpunkter och argument.

På Stenrösets barnråd uppmuntras alla barn att tycka till om en specifik fråga. Representanter från varje avdelning träffas sedan i ett möte för att delge varandra avdelningens tankar med hjälp av teckningar, foton och stöd från pedagogerna. Mötet dokumenteras och sammanställs på barnrådsväggen för barn, vårdnadshavare och personal att ta del av. Barnens tankar följs upp i verksamheten med barnen och blir en del av vårt värdegrundsarbete.

Några av de frågor som vi har ställt till barnen:

  • Vad får jag som barn bestämma över/om på förskolan?
  • Vad bestämmer de vuxna på förskolan?
  • Vilka regler ska vi ha ute på gården?
  • Vad vill du lära dig på förskolan
1 december 2017